Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет водного господарства та природокористування


Національний університет водного господарства та природокористування​ (НУВГП) - один з провідних технологічних вищих навчальних закладів напряму управління водними ресурсами не лише в Україні, а й у Східній Європі

 

В університеті вищу освіту здобувають понад 12 000 студентів, тут працюють 658 викладачів та науково-дослідних працівників вищої кваліфікації, у тому числі 57 докторів наук, професорів, 387 кандидатів наук, доцентів.

36 академіків та членів-кореспондентів Академій наук України та зарубіжних країн у штаті університету викладацький та науково-дослідний колектив активно займається винахідницькою діяльністю.

Щороку університет отримує понад 60 патентів на винахід та корисну модель.


Контакти

+380 (362) 633 209
mail@nuwm.edu.ua


Посилання


Адреса

Рівне
вул. Соборна, 11